Mobilność młodzieży

Dzień 5: Jak uczyć tolerancji – podsumowanie projektu

Piąty i zarazem ostatni dzień naszej mobilności poświęciliśmy na zajęcia w grupach, podczas których opracowywaliśmy scenariusze zajęć na temat uczenia tolerancji młodych ludzi. Następnie podczas …

Dzień 4: Pozytywna rywalizacja i dyskusja o tolerancji

Czwartego dnia naszej mobilności sprawdziliśmy się w działaniu podczas wycieczki rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego,  a następnie zwiedzaniu ruin zamku w Czorsztynie. Wieczorem odbyła …

Dzień 3: Praca w grupach zadaniowych

Trzeciego dnia mobilności na zajęciach podzieliliśmy się na grupy, aby pracować nad różnymi aspektami projektu. Jedna grupa tworzyła infografiki na temat tolerancji, a druga opracowywała …

Dzień 2: Poznajmy się w działaniu!

Drugiego dnia naszej mobilności udaliśmy się na całodniową wycieczkę pieszą z przewodnikiem. Spacerując po Bachledzkim Wierchu, podziwialiśmy malownicze widoki Tatr przechadzając się żółtym …

Dzień 1: Poznajmy się!

Rozpoczynamy naszą przygodę w ramach projektu „Rozumiem, więc akceptuję” nr 2021-2-PL01-KA152-YOU-000040964! Dzisiaj młodzież uczestnicząca w projekcie miała okazję się lepiej poznać. W pierwszym dniu mobilności …