Projekt „Rozumiem, wiec akceptuję”

Celem projektu „Rozumiem, wiec akceptuję” jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej. Dzięki realizacji projektu chcemy uświadomić młodzieży, że odmienność jest czymś naturalnym,
a zrozumienie drugiego człowieka, jego potrzeb, celów działania jest podstawą kształtowania dobrych stosunków pomiędzy sąsiednimi krajami.

Uczestnicy projektu – młodzież – dzięki uczestnictwu w projekcie, będzie bardziej otwarta na nowe wyzwania i świadoma wpływu ich zachowania na drugiego człowieka i otoczenie. Na poziomie kompetencji społecznych uczestnicy przełamią swoje bariery związane ze zdobywaniem wiedzy i doświadczenia, będą mieli okazję wypróbować różne sposoby radzenia sobie w nowych sytuacjach, poznać możliwości jakie daje współpraca w grupie.

Dowiedz się więcej